Sau khi đứa trẻ được kích thích, cơ thể nhỏ bé sẽ bị giam giữ và lớp vỏ lớn màu đen sẽ xuất tinh sau đó.

Views:78912Add Date: 24-01-11