Váy trắng mặc buổi tối, tay áo rất ngắn, rắm lớn màu trắng lộ ra bên ngoài, áo choàng lớn lộ ra bên hông, có lỗ để nhét thiên cụ vào.

Views:66235Add Date: 24-01-09